PIEDĀVĀJAM
Dzivojama_maja_500x180
DZĪVOJAMO MāJU PĀRVALDĪBA

Visaptveroša daudzdzīvokļu ēku apkalpošana un pārvaldība atbilstoši kopīpašnieku vēlmēm un ēkas specifikācijai.·         Visaptveroša kopīpašuma pārvaldība

·         Ikdienas darbu plānošana un uzraudzība

·         Finanšu uzskaites organizēšana, grāmatvedība

·         Komunālo pakalpojumu piegādes organizēšana

·         Ilgtermiņa apsaimniekošanas plānu sagatavošana

·         Energoefektivitātes iespēju izvērtēšana

Komercobjekts_500x180
KOMERCOBJEKTU PĀRVAldība

Veikalu, biroju vai nomas objektu pārvaldība, lai īpašnieks spētu raudzīties tālāk.·         Ēkas/-u pārvaldība

·         Inženierkomunikāciju uzturēšana, plānošana un uzraudzība

·         Norēķinu administrēšana, plānošana un uzskaite

·         Reglamentu darbu sastādīšana

·         Uzturēšanas Finanšu plānošana un uzskaite

·         Darbs ar nomniekiem

Privatipasums_500x180
PRIVĀTĪPAŠUMU pārvaldība

Katrs īpašums ir svarīgs un svarīgāk ir to pareizi un kvalitatīvi pārvaldīt.·         Ēkas pārvaldība atbilstoši īpašnieka noteiktajam

·         Ēkas uzturēšanas izmaksu plānošana

·         Darbu organizēšana un uzraudzība

·         Finanšu plānošana un administrēšana

·         Darbs ar nomniekiem
SAZINIES AR MUMS